ایلام

یکشنبه 10 مرداد 1400
برگزاری جلسه هیات مدیره جمعیت هلال احمر استان ایلام/تیرماه ١۴٠٠

برگزاری جلسه هیات مدیره جمعیت هلال احمر استان ایلام/تیرماه ١۴٠٠

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان ایلام گفت:جلسه هیات مدیره جمعیت هلال احمر استان ایلام با دستور کار ارائه گزارش در خصوص جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و درصد پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی جمعیت هلال احمر استان ایلام برگزار شد.

مغز متفکر مجموعه هلال احمر در حوادث مرکز کنترل و هماهنگی عملیات است
درجلسه هماهنگی معاون امداد و نجات استان ایلام با کاربران اپراتورمرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمراستان ایلام مطرح شد:

مغز متفکر مجموعه هلال احمر در حوادث مرکز کنترل و هماهنگی عملیات است

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان ایلام در در جلسه هماهنگی با کاربران اپراتور مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان گفت: مغز متفکر فرماندهی مجموعه هلال احمر در حوادث مرکز کنترل و هماهنگی عملیات است.