ایلام

شنبه 10 آبان 1399
نگاهی بر اهمیت اجرای طرح توان‌افزایی پنجشنبه های امدادی در پایگاه‌های امداد و نجات هلال احمر استان ایلام

نگاهی بر اهمیت اجرای طرح توان‌افزایی پنجشنبه های امدادی در پایگاه‌های امداد و نجات هلال احمر استان ایلام

یکی از مهم ترین اهداف اجرای این طرح در پایگاه های امدادی افزایش آموزش عملی و مهارتی نجاتگران در راستای مسئولیت تیم های عملیاتی باعث ارتقاء بهبود توان انجام کار گروهی تیم و تقویت نقاط قوت و شناسایی و رفع نقاط ضعف و افزایش اثربخشی و سرعت عمل پاسخگویی نجاتگران در حوادث و سوانح مختلف می گردد.

داروخانه هلال احمر بهترین داروخانه استان از نظر ارائه خدمات به مردم و نیروهای مسلح است/ افزایش همکاری‌های متقابل داروخانه هلال احمر با تامین اجتماعی نیروهای مسلح/ آمادگی فروشگاه اتکا جهت ارائه خدمات به کارکنان هلال احمر
دیدار مدیر کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان با مدیر عامل جمعیت هلال احمر ایلام مطرح شد:

داروخانه هلال احمر بهترین داروخانه استان از نظر ارائه خدمات به مردم و نیروهای مسلح است/ افزایش همکاری‌های متقابل داروخانه هلال احمر با تامین اجتماعی نیروهای مسلح/ آمادگی فروشگاه اتکا جهت ارائه خدمات به کارکنان هلال احمر