ایلام

پنجشنبه 08 آبان 1399
نگاهی بر اهمیت اجرای طرح توان‌افزایی پنجشنبه های امدادی در پایگاه‌های امداد و نجات هلال احمر استان ایلام

نگاهی بر اهمیت اجرای طرح توان‌افزایی پنجشنبه های امدادی در پایگاه‌های امداد و نجات هلال احمر استان ایلام

یکی از مهم ترین اهداف اجرای این طرح در پایگاه های امدادی افزایش آموزش عملی و مهارتی نجاتگران در راستای مسئولیت تیم های عملیاتی باعث ارتقاء بهبود توان انجام کار گروهی تیم و تقویت نقاط قوت و شناسایی و رفع نقاط ضعف و افزایش اثربخشی و سرعت عمل پاسخگویی نجاتگران در حوادث و سوانح مختلف می گردد.

گزارش تصویری// هفدهمین توان افزایی پنج شنبه های امدادی در پایگاه های جمعیت هلال احمر استان ایلام

گزارش تصویری// هفدهمین توان افزایی پنج شنبه های امدادی در پایگاه های جمعیت هلال احمر استان ایلام

هفدهمین توان افزایی پنج شنبه های امدادی با موضوع تثبیت صحنه (چهار چرخ) در پایگاه های جاده ای و ایجاد کارگاه ها (صعود و فرود) در پایگاه های جمعیت هلال احمر استان ایلام انجام شد.